JINT dienstverlening

 • JINT logoJINT vzw heeft een pak ervaring en expertise in huis. Via het aanbod (inter)nationale vormingscursussen en publicaties ondersteunt JINT jongeren en hun organisaties om de kwaliteit van hun internationale projecten te verbeteren en partnerschappen op te bouwen of te verstevigen. Daarnaast kunnen zij ook rekenen op ondersteuning en begeleiding bij het uitbouwen van een internationale werking.

  De expertise van JINT is zowel thematisch als meer praktisch gericht. JINT speelt hiermee zo concreet mogelijk in op de vragen uit het werkveld.

  JINT bouwt ook bruggen tussen het internationaal jeugdbeleid en het Vlaams jeugdbeleid, en tussen de jeugdwerkpraktijk in het buitenland en in Vlaanderen.
 • Onder de noemer Go Strange wijst JINT individuele jongeren de weg naar het buitenland. Ze vinden via Go Strange een waaier aan internationale uitwisselingsmogelijkheden, waaronder vrijwilligerswerk, studeren, stage lopen en buitenlandse kampen.
 • Youth in Action logoJINT vzw is ook het Nationaal Agentschap voor het Youth in Action luik van het Erasmus+ programma in Vlaanderen en voor het European Solidarity Corps. JINT zorgt voor de dagelijkse uitvoering van dit subsidieprogramma van de Europese Commissie. Agentschapsmedewerkers informeren jongeren en medewerkers van jeugdorganisaties. Ze ondersteunen initiatiefnemers via vorming en ervaringsuitwisseling, en begeleiden hen bij het indienen van een subsidieaanvraag.

  Ook de uiteindelijke toekenning van het subsidiebedrag en de administratieve opvolging gebeurt in Vlaanderen door JINT.
 • Bel'J logoJINT is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitvoering van het Belgische subsidieprogramma Bel’J. Als Bel’J Agentschap informeert JINT jongeren en jeugdwerkorganisaties over de mogelijkheden van het programma en ondersteunt JINT indieners bij het aanvragen van subsidies en het uitwerken van kwaliteitsvolle projecten.
 • Tenslotte herbergt JINT het SALTO-YOUTH Inclusion and Diversity Resource Centre dat gespecialiseerd is in internationale projecten met jongeren uit kwetsbare en diverse groepen. Het is één van de SALTO-YOUTH Resource centres die door de Europese Commissie werden opgezet om de Youth in Action projectindieners en de Nationale Agentschappen te ondersteunen.