Digitaal jeugdwerk

Digitaal jeugdwerk staat sinds de COVID-19 pandemie hoog op de agenda van jeugdwerkers en beleidsmakers. JINT stapt mee in een strategisch samenwerkingsproject dat internationale uitwisseling, visievorming, kennis -en capaciteitsopbouw over dit hot topic mogelijk maakt.


Wat verwachten we van deze samenwerking?

  • Een jeugdbeleid dat rekening houdt met de digitale context;
  • Jeugdwerkers en organisaties die versterkt worden in het gebruiken van digitale tools en methodes;
  • Nieuw ontwikkelde tools, vorming en innovatieve jeugdwerkformats.

Over het partnerschap

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps van Finland neemt hierin het voortouw.

Naast JINT werken ook Agentschappen uit Estland, Ierland, Duitsland, Letland, Cyprus, Litouwen, Nederland, Portugal, Roemenië, IJsland, Hongarije en Slovenië hieraan mee. Ook het SALTO Resource Centre van South-East Europe (Slovenië) neemt deel.

Ze worden ondersteund door partners als VERKE (Finland), Harno (Estland), National Youth Council (Ierland), SALTO Training and Cooperation (Duitsland) en SALTO Inclusion and Diversity (België).

JINT en SALTO Inclusion & Diversity nemen de leiding voor het formuleren van aanbevelingen voor internationale online, hybrid of blended projecten gesteund door Erasmus+ en het European Solidarity Corps.

Daarnaast neemt Department Cultuur, Jeugd en Media via JINT ook deel aan een peer learning oefening over “Nationale strategieën voor digitaal jeugdwerk” en bouwt JINT met Mediawijs en De Ambrassade mee aan “het versterken van digitale competenties in jeugdwerk”.

Tijdlijn

  • Het project startte in 2021.
  • Een eerste publieksmoment is gepland van 16-18 maart 2022 in Finland.
  • Een tweede publieksmoment vindt plaats in Ierland begin 2023.

Meer informatie

Op deze sites vind je tips, goede praktijken, artikels, vormingen en richtlijnen rond digitaal jeugdwerk: 

Contactpersoon bij JINT:

Sofie Van Zeebroeck
sofie.vanzeebroeck@jint.be