European Academy on Youth Work

De samenleving is voortdurend in verandering. Ook het jeugdwerk staat niet stil en is voortdurend op zoek naar vernieuwende manieren om in te spelen op trends en ontwikkelingen. Om dit te ondersteunen, zet JINT haar schouders onder de European Academy on Youth Work: een platform voor uitwisseling en reflectie over innovatie, trends en ontwikkelingen in jeugdwerk.


Het partnerschap

De European Academy on Youth Work (EAYW) is een strategisch partnerschap van 12 Nationale Agentschappen voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps, waaronder JINT en de SALTO-YOUTH Resource Centra. Hiermee willen zij kwalitatief en innovatief jeugdwerk ondersteunen en de gedeelde basis van jeugdwerk en jeugdwerkbeleid in Europa verder versterken. Het Nationaal Agentschap van Slovenië neemt het voortouw als coördinator.

De EAYW biedt op regelmatige basis een platform aan waar jeugdwerkers kunnen bijeenkomen, reflecteren en kennis uitwisselen over innovatie, trends en ontwikkeling in de jeugdsector. Om de twee jaar vindt in Slovenië (Kranjska Gora) een meerdaagse conferentie plaats, voor zo’n 175 deelnemers uit de jeugdsector uit heel Europa. JINT nodigt telkens jeugdwerkers en andere stakeholders uit de bredere jeugdsector in Vlaanderen uit om zelf een bijdrage te leveren of hier als deelnemer heen te trekken. 

  • De 1ste editie nam plaats van 21 tot 24 mei 2019.
  • In 2022 volgde de 2de editie, van 31 mei tot 3 juni. Deze editie werd omwille van de coronapandemie een jaar uitgesteld. 
  • In 2024 wordt de volgende editie verwacht. 

Bekijk een terugblik op de tweede editie

 

Centrale vragen zijn telkens: welke uitdagingen en trends in het jeugdwerk en de samenleving vragen om een nieuwe aanpak of kijk? Wat hebben jongeren, jeugdwerkers, jongerenorganisaties en andere stakeholders nodig om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen?

Om het gezamenlijke begrip van ‘innovatie in het jeugdwerk’ te versterken, werd in 2020-2021 de #EAYW Study on Innovation in Youth Work verricht door onderzoekers Dragan Atanasov, Michelangelo Belleti en Frederica Demicheli. Het onderzoek exploreert de betekenis van innovatie in de context van jeugdwerk en brengt succesfactoren en hindernissen in kaart. 

In 2021-2022 werden ook een reeks van 5 webinars ingericht onder de noemer “Learning in Times of Disruption and Change”. 

Download het rapport                                             Bekijk de webinars

Meer informatie

Contactpersoon bij JINT