RAY-netwerk

Sinds 2010 neemt JINT deel aan het RAY-netwerk (Research-based Analysis and Monitoring of the European Youth Programmes). Dit is een open, zelfsturend Europees onderzoeksnetwerk van 34 Nationale Agentschappen en hun onderzoekspartners. RAY onderzoekt welke effecten Erasmus+ Jeugd- en European Solidarity Corps-projecten hebben op deelnemers, begeleiders en hun organisaties. Naast permanente monitoring van de Europese Jeugdprogramma’s, voorziet RAY in thematisch verdiepende onderzoeken.


De RAY-coördinatie lag tot 2020 bij het Oostenrijke Nationale Agentschap. In 2021 werd de fakkel overgenomen door het Finse Nationale Agentschap. Het RAY-onderzoeksteam wordt aangestuurd door Youth Policy Labs and Generation and Educational Science Institute (Genesis).

Voor de Vlaamse gemeenschap gebeurt de coördinatie van de onderzoeksactiviteiten door de RAY-stuurgroep. Die bestaat uit JINT, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de nationale RAY-onderzoeker(s).

Meer informatie