Monitoring en analyse


RAY-onderzoeken

Het RAY-netwerk monitort sinds 2010 de Europese Jeugdprogramma’s door kwantitatieve en kwalitatieve bevragingen van deelnemers, projectleiders en andere stakeholders.

De verschillende RAY-onderzoeken geven onder meer inzicht in de deelnemersprofielen, leereffecten bij deelnemers, en capaciteitsopbouw op organisatieniveau. Deze kennis laat toe om de kwaliteit van de uitvoering van de Jeugdprogramma’s te verbeteren.

De analyses gebeuren zowel op transnationaal niveau (voor alle deelnemende landen) als op nationaal niveau. Voor de Vlaamse gemeenschap wordt daartoe een ‘Vlaamse steekproef’ samengesteld, die enerzijds bestaat uit deelnemers die via JINT deelnemen aan de Europese programma’s en anderzijds uit Vlaamse deelnemers die via andere Nationale Agentschappen deelnemen. De resultaten van deze transnationale en nationale analyses is te vinden in de respectievelijke rapporten:

  • Europese RAY-rapporten (transnationale analyse): Our Reports
  • RAY-rapporten voor de Vlaamse gemeenschap (nationale analyse): Belgium Info

 

Lopende RAY-onderzoeken

JINT neemt momenteel deel aan deze RAY-onderzoeken: 

RAY-monitoringsonderzoeken:

RAY MON monitort de effecten van Erasmus+ Jeugd-programma en haar voorganger Erasmus+: Youth in Action aan de hand van een periodieke survey bij deelnemers (jongeren en jeugdwerkers) en projectbegeleiders. Deze langlopende RAY-studie onderzoekt de profielen van deelnemers en projectbegeleiders, de leereffecten bij beide groepen en het soort projecten waaraan ze deelnamen.

RAY SOC zal op gelijkaardige manier de effecten van het European Solidarity Corps monitoren. Naar aanleiding van de lancering van dit programma in 2018 werd in 2019 een pre-study gedaan.

RAY STRAT onderzoekt de wisselwerking tussen de Europese Jeugdprogramma’s en de Europese strategieën, zoals de Europese Jeugdstrategie, de Europese Jeugddoelen en de Europese Jeugdwerkagenda.

 

RAY thematische onderzoeken:

RAY COR brengt de effecten en impact van de coronapandemie op jeugdwerk in kaart, net als de respons van het jeugdwerk op de pandemie.

RAY LEARN onderzoekt de leerprocessen en typische trajecten doorheen de Europese Jeugdprogramma’s van organisaties. 

RAY COMP belicht de leer- en trainingsnoden van jeugdwerkers en non-formele vormingsmedewerkers binnen de Europese Jeugdprogramma’s.

RAY DIGI onderzoekt verschillend aspecten van digitalisering in relatie tot jeugdwerk, zoals digitale jeugdwerkpraktijk en digitale jeugdwerkcompetenties.

RAY EQUAL (start voorzien in 2024) brengt in kaart in welke mate ongelijke kansen een invloed hebben op de leerprocessen van deelnemers en begeleiders.

 

Afgeronde RAY-onderzoeken

In het verleden nam JINT behalve aan RAY MON, RAY SOC en RAY LEARN ook deel aan:

RAY CAP bestudeerde de competentieontwikkeling en capaciteitsopbouw van jeugdwerkers die deelnamen aan vormingen en activiteiten via Erasmus+ Youth in Action.

RAY INNO bestudeerde de impact , role en potentieel van strategische partnerschappen in Erasmus+ Youth in Action. 

Overzichtspublicaties van JINT over de Jeugdprogramma’s

In overzichtspublicaties blikt JINT terug op de afgelopen 7-jarige Europese Jeugdprogramma’s. Wat brachten de subsidies teweeg voor jongeren, het jeugdwerk en de bredere jeugdsector? Naast een verzameling van cijfermateriaal over budgetten, projecten en deelnemers bevatten deze publicaties ook een waaier aan getuigenissen en sprekende beelden.

Terugblik op grensverleggende jongerenprojecten: het Erasmus+ : Youth in Action, het European Solidarity Corps en Bel’J (2014 - 2020)
Lees de Terugblik. 

Youth in Action: Jongerenprojecten over de grens (2007 - 2013)
Download 'Youth in Action: grensverleggende jongerenprojecten (2007-2013)'.
 

Ander onderzoek over de Europese Jeugdprogramma’s

4Thought4Solidarity (2020)
Waarvoor staat “solidariteit” eigenlijk? Het European Solidarity Corps Resource Centre vond het hoog tijd om dit uit te spitten en lanceerde onlangs de uitkomsten van het onderzoeksproject 4Thought for Solidarity.

20 jaar Europees vrijwilligerswerk (2016)
In 2016 vierde het Europees vrijwilligerswerk haar 20e verjaardag. Europa geeft sinds 1996 jongeren de kans om in een ander land als Europese vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. In haar 20-jarig bestaan trokken meer dan 100.000 jongeren erop uit als Europese vrijwilliger. Lees er alles over in deze publicatie.De EVS20 infographic vertelt je in woord en beeld hoe Europees vrijwilligerswerk levens verandert, al 20 jaar lang.
20 jaar Europees vrijwilligerswerk

Impact van internationale leermobiliteit op kansengroepen (2015) 
Wat doet dat met een jongere, zo’n internationaal project? En halen jongeren uit een kansengroep er méér uit? Het SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre, dat deel uitmaakt van JINT, zocht het uit in een grootschalig Europees onderzoek i.s.m. RAY. 
Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van SALTO Inclusion & Diversity.