Mentoring en Coaching in het European Solidarity Corps

Dit onderzoek biedt een diepere kijk op de huidige mentoring- en coachingspraktijken binnen het European Solidarity Corps. Lees het rapport en krijg inzicht in de huidige praktijken, uitdagingen en noden rond mentoring in vrijwilligersprojecten en coaching in solidariteitsprojecten.

Achtergrondinfo

Het onderzoek maakt deel uit van "Mentoring under construction", een initiatief van SALTO European Solidarity Corps, in samenwerking met het Roemeense Nationale Agentschap. Dit project wil de ontwikkeling van kwaliteit in mentoringpraktijken ondersteunen en een internationale community stimuleren van mentoren en coaches die betrokken zijn bij het European Solidarity Corps.

Het doel van het onderzoek is om relevante belanghebbenden te informeren en te inspireren tot verdere actie. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van drie internationale experts met ervaring op het gebied van vrijwilligerswerk, coaching en mentorschap. Zij werden ondersteund door SALTO European Solidarity Corps en Nationale Agentschappen uit Roemenië, Oostenrijk en Frankrijk.

Highlights van het onderzoek

  • Desk research naar het bestaande aanbod, publicaties en materialen voor mentoren en coaches in het European Solidarity Corps
  • In kaart gebracht van noden van mentoren en coaches in het kader van het programma
  • Verdere aanbevelingen over wat de verschillende actoren zouden moeten doen/bieden op het gebied van mentorschap en coaching
  • Onderzoek en verdieping van het huidige begrip van mentorschap en coaching in het European Solidarity Corps
  • Onderzoek van de huidige mentoring- en coachingpraktijken en de bestaande modellen om mentoren en coaches in te schakelen
  • Kwaliteitsontwikkeling van mentoring en coaching in het European Solidarity Corps

Doorblader het rapport