Europese Jeugdwerkagenda

In December 2020 werd op de 3de Jeugdwerkconventie de Europese Jeugdwerkagenda gelanceerd. Deze agenda drukt het gedeelde engagement uit van de Europese Unie en de Raad van Europa om de ontwikkeling van het jeugdwerk in heel Europa meer te ondersteunen, zowel op Europees als op nationaal en lokaal niveau.

JINT zet als Nationaal Agentschap mee haar schouders onder de uitvoering van deze agenda, samen met partners in Vlaanderen en Europa.


Over de Europese Jeugdwerkagenda

De 3de Europese Jeugdwerkconventie, die in het digitale Bonn plaatsvond, bracht praktijk, onderzoek en beleid bijeen om zich te buigen over de concrete invulling van deze Europese Jeugdwerkagenda. Dit mondde uit in de Slotverklaring van de 3de Europese Jeugdwerkconventie, de visietekst van de Europese jeugdwerkgemeenschap over hoe het jeugdwerk zich verder moet ontwikkelen.

In de aanloop naar de 3de Europese Jeugdwerkconventie zette JINT samen met De Ambrassade en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid een voorbereidend traject op touw voor een delegatie jeugdwerkers, jeugdbeleidsmakers en onderzoekers. Deze 18-koppige delegatie vertegenwoordigde het Vlaamse jeugdwerk bij de in totaal 1000 aanwezigen uit een 50-tal Europese landen. 

Achter de schermen, zat JINT ook mee in de cockpit bij de voorbereiding van dit gebeuren en speelde het een belangrijke rol in de organisatie van de vorige twee Europese Jeugdwerkconventies van 2010 (Gent) en 2015 (Brussel). De oproep aan beleidsmakers om een Europese Jeugdwerkagenda tot stand te brengen werd trouwens gemaakt tijdens de 2de Europese Jeugdwerkconventie.

Strategische samenwerking

Vanaf 2021 werkt JINT samen met De Ambrassade en andere partners om de centrale doelstelling van de Europese Jeugdwerkagenda – de ontwikkeling van jeugdwerk – verder te ondersteunen in Vlaanderen.

JINT maakt ook onderdeel uit van een Europees strategisch partnerschap tussen Nationale Agentschappen rond de Europese Jeugdwerkagenda, van 2021 tot 2023. Behalve JINT, nemen ook de Nationale Agentschappen van Duitsland (coördinatie), Estland, Italië, Kroatië, Litouwen, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Turkije en drie SALTO Resource Centres (Europan Solidarity Corps, Training & Cooperation en Zuid-Oost Europa) er aan deel.

De samenwerking heeft volgende doelen:

  • De Jeugdwerkagenda ingang doen vinden in het hele Europese netwerk van Nationale Agentschappen
  • De Europese Jeugdprogramma’s als instrument mobiliseren om jeugdwerk te versterken en ontwikkelen
  • De uitvoering van de Jeugdwerkagenda op nationaal niveau ondersteunen
  • Een meer gecoördineerde aanpak van jeugdwerk-gerelateerde activiteiten tot stand brengen in het netwerk van Nationale Agentschappen

Kom meer te weten in dit inleidende artikel over deze samenwerking.

Contactpersoon bij JINT