Webinar: Jongerenparticipatie in lokaal beleid (Democracy Reloading)

Deadline: 22-09-2024


Wil je beter weten hoe je jongeren kan betrekken bij lokaal beleid? Werk je als participatie- of jeugdambtenaar of als jeugdwerker die gemeentelijke jongerenparticipatie ondersteunt? Het Democracy Reloading Partnershap organiseert vier webinars in 2024. 

Democracy Reloading is een partnerschap van de Nationaal Agentschappen voor Erasmus+ Jeugd. Het zorgt voor strategische ondersteuning van lokale en regionale overheden wat betreft de participatie van jongeren in hun werking. Elk webinar richt zich op één van de vier kerntaken die zorgen voor een succesvollere implementatie van jongerenparticipatie in gemeentelijke besluitvorming.

 

Wat mag je verwachten?

 • Leer de Democracy Reloading Toolkit van dichtbij kennen
 • Verwerf inzichten over hoe je jongeren écht kan betrekken in lokaal beleid
 • Laat je inspireren door interessante gastsprekers en geëngageerde facilitators
 • Ontvang een bewijs van deelname
 • Je kan je doorlopend inschrijven na elke webinar voor de volgende sessie.

Wat & wanneer?

Elk webinar duurt 90 minuten en bevat een praktijkpresentatie van een participatie- of jeugdambtenaar, gevolgd door een inleiding in de kerntaken van de Democracy Reloading online Toolkit.

 • 8 mei 2024 > ADVOCATE4YouthParticipation
  over hoe je beleidsmakers kunt overtuigen en hoe je de organisatiecultuur binnen je stad of gemeente kunt veranderen

Wat zijn de voordelen van het betrekken van jongeren bij lokaal beleid? Wat kun je doen om de houding van de verschillende sleutelfiguren binnen het lokaal bestuur te veranderen? Hoe bouw je een stakeholdergroep op ter ondersteuning van jongerenparticipatie? Wat zijn de eerste vragen die het gemeente- of stadsbestuur moet beantwoorden alvorens jongeren te benaderen?

Facilitatoren: Dorka Vaczi (Hongarije), Mateusz Hoffmann (Polen)

 • 19 juni > De KUNST van participatie
  over hoe jongeren te vinden, te versterken en te betrekken bij lokaal beleid

Waar vind je de juiste jongeren om te betrekken? Hoe zorg je voor vertegenwoordiging en inclusie van minder bevoorrechte jongeren? Hoe kunnen jongeren hun stem laten horen en lokaal beleid beïnvloeden? Hoe motiveren we hen en houden we hen betrokken? Hoe kunnen we hen ondersteunen in hun verdere carrière?

Facilitatoren: Dorka Vaczi (Hongarije), Mateusz Hoffmann (Polen)

 • 25 september > Welke strategie en welke structuur? 
  over hoe je een adequate jeugdparticipatiestrategie en -structuur ontwerpt voor gemeentelijke jeugdparticipatie

Hoe bouw en optimaliseer je een jongerenparticipatie strategie die zorgt voor duurzame en zinvolle jongerenparticipatie in lokaal beleid? Hoe bereid je een efficiënte strategie voor die ondersteund wordt door alle belanghebbenden? Hoe ontwerp je een jeugdparticipatiestructuur die zowel past bij de lokale beleidsmakers als bij de betrokken jongeren?

Facilitatoren: Carolina Lourerio (Portugal), Kamil Stanos (Polen)

 • 6 november > Wees de verandering die je wilt zien! 
  over hoe je elke dag jongerenparticipatie in gemeentelijke besluitvorming in goede banen kunt leiden 

Wat zijn de minimale financiële voorwaarden die je stad of gemeente elk jaar moet bieden? Hoe kan je Erasmus+ subsidies gebruiken om je jongerenparticipatie te ontwikkelen? Hoe beheert je de samenwerking tussen lokale beleidsmakers en jongeren? Hoe en wat kan je het grote publiek laten zien over jongerenparticipatie?

Facilitatoren: Carolina Lourerio (Portugal), Kamil Stanos (Polen)

 

Voor wie?

 • Jeugdwerkers die gemeentelijke jongerenparticipatie ondersteunen 
 • Participatie- of jeugdambtenaar