06/11/2023

Ben jij een sterke facilitator of harvester?

In de eerste helft van 2024 is België aan zet als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. JINT is aangesteld om het komende Belgische voorzitterschap voor jeugd en de activiteiten te ondersteunen. In maart gaat de Europese Jeugdconferentie door in Gent. Om het proces in werkgroepen te begeleiden tijdens dit event, hebben we 10 facilitators en 10 'harvesters' nodig. Ben jij de geschikte persoon?

Scroll down for English.


De Europese Jeugdconferentie tijdens het Belgische voorzitterschap vindt plaats van 2 tot 5 maart 2024 in Gent, de Europese Jongerenhoofdstad in 2024. Gedurende 2,5 dag werken delegaties van jongeren en beleidsmakers uit meer dan 30 landen samen aan sterke aanbevelingen voor (jeugd)beleidsmakers en maatregelen voor implementatie.

Welke rol neem jij op?

  • Als facilitator begeleid je onder meer de werkgroepen aan de hand van interactieve methodes, creëer je een veilige ruimte voor de deelnemers om betrokken te zijn en ondersteun je de afgevaardigden tijdens de conferentie.
  • Als 'harvester' help je onder meer de output te formuleren van de werkgroepen, ondersteun je de deelnemers bij het verwoorden van hun boodschappen en bied je algemene ondersteuning aan de facilitator, de onderzoekers en het redactieteam.

Iets voor jou?

Heb jij de creatieve en flexibele ingesteldheid die we zoeken? Stel je kandidaat voor 1 december

download alle info


Between 1 January and 30 June 2024, Belgium will chair the Presidency of the European Union. JINT has been assigned to support the upcoming Belgian EU Presidency and its activities. In March, the European Youth Conference will take place. To guide the process in working groups during this event, we need 10 facilitators and 10 harvesters. Are you the right person?

The EU Youth Conference during the Belgian Presidency will take place from 2nd until 5th March 2024 in Ghent, the European Youth Capital in 2024. During 2.5 days delegations of young people and policy-makers from over 30 countries work together to come up with valid recommendations towards (youth) policy makers as well as measures for implementation.

What role will you take on?

  • As a facilitator, your role will include guiding the working groups using interactive methods, creating a safe space for participants to be involved and supporting delegates during the conference.
  • As a harvester, your role will include helping to formulate the outputs of the working groups, supporting participants in articulating their messages and providing general support to the facilitator, researchers and editorial team.

Your cup of tea?

Do you have the creative and flexible mindset we are looking for? Apply before 1 December

Download all info

Vragen? Questions?

Sofie Van Zeebroeck