04/12/2020

De Derde Europese Jeugdwerkconventie in drie vragen

Van 7-10 december 2020 is het eindelijk zover: na 5 jaar wachten is er opnieuw een Europese Jeugdwerkconventie. Eigenlijk had deze derde editie in het mooie Bonn moeten plaatsvinden, maar COVID-19 zorgde ook hier voor een digitale ommezwaai. De Vlaamse jeugdwerksector mag op dit belangrijke gebeuren natuurlijk niet ontbreken.


De Conventie in drie vragen

Eén: Waarover gaat dat, die 3de Jeugdwerkconventie?

Voor wie al langer in het jeugdwerk zit, doen de 1ste Jeugdwerkconventie in Gent (2010) en en 2de in Brussel (2015) ongetwijfeld een belletje rinkelen. Terwijl de eerste conventie  de diversiteit van jeugdwerk, acties, kansen en ervaringen in de kijker zette, werd in de tweede gezocht naar een gemeenschappelijke basis van jeugdwerk in Europa. Die eindigde met de oproep tot een Europese Jeugdwerkagenda.

En nu wordt dit werkelijkheid, want op deze 3de  Jeugdwerkconventie wordt een Europese Jeugdwerkagenda gelanceerd. Deze Jeugdwerkagenda drukt het gedeelde engagement uit van de Europese Unie en de Raad van Europa om de ontwikkeling van het jeugdwerk in heel Europa te ondersteunen de komende jaren, zowel op Europees als op nationaal niveau. De conventie vormt ook het startschot van het Bonn Proces, de naam voor een bundeling van maatregelen en activiteiten die deze agenda mogelijk zullen maken.

De vierdaagse Conventie is een uitnodiging aan de jeugdwerksector in heel Europa om samen na te denken hierrond en eigenaarschap op te nemen. Het legt daarmee een sterke link tussen beleid en praktijk. De krijtlijnen worden er getekend voor de uitvoering van de Europese Jeugdwerkagenda op lokaal, regionaal en nationaal niveau .

Tijdens het 4-daagse online programma gaan de 1000+ delegatieleden deze thema’s in werkgroepen behandelen. Concreet zullen 8 brede thema’s op tafel liggen, waaronder de groei van het jeugdwerkaanbod, de erkenning van  jeugdwerk, de rol van jeugdwerk in de samenleving en cross-sectorale samenwerking. Samen denken de deelnemers na over concrete stappen om op verschillende niveaus het jeugdwerk een boost te geven.

Twee: Wat maakt de Conventie speciaal?

De Jeugdwerkconventie is meer dan zomaar een bijeenkomst. Er worden officiële delegaties afgevaardigd uit alle deelnemende landen. Deze delegaties werden in samenspraak met de jeugdwerksector samengesteld en weerspiegelen in hun samenstelling de diverse rollen in het jeugdwerk: beleidsmakers, jeugdwerkers, trainers, jeugdonderzoekers, jongerenvertegenwoordigers, jeugdwerkondersteuning enz. Van vrijwillig lokaal jongerenwerker tot Eurocommissaris, elke stem wordt gehoord.

Naast de aanwezigheid van een 50-tal nationaliteiten en de enorme diversiteit aan jeugdwerkrollen onder de deelnemers, is ook de omvang uniek. Met 1000+ deelnemers is het de grootste bijeenkomst van het jeugdwerk in Europa, zij het wel digitaal.

Tijdens de conventie-activiteiten wordt ook collectief toegewerkt naar een declaratie die op de laatste dag wereldkundig gemaakt wordt. Dit document zal de hoekstenen van jeugdwerkontwikkeling en de verdere stappen in het Bonn Proces aanduiden, en een bron van inspiratie vormen voor de hele jeugdwerkgemeenschap.

 

Drie: En wat gebeurt vanuit Vlaanderen?

Omdat jeugdwerk een gemeenschapsmaterie is in België, sturen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap elk hun eigen delegatie.

Vanuit Vlaanderen neemt een 18-koppige delegatie deel, waarin het Departement Cultuur, Jeugd en Media, jeugdwerkondersteuning (JINT, De Ambrassade, Bataljong), jeugdwerkorganisaties (Scouts & Gidsen Vlaanderen, JES), de Vlaamse Jeugdraad, en verschillende onderzoekers hun plaats vonden.

Om onze stem zo goed mogelijk te laten weerklinken op de Jeugdwerkconventie, heeft JINT in 2020 samen met de Ambrassade een aantal voorbereidende activiteiten op touw gezet. Na een eerste kennismakende bijeenkomst met de delegatie op 30/10, waar onderling uitgewisseld werd over een aantal centrale thema’s, waren er op 23/11 en 24/11 digitale uitwisselingen met de delegaties van Kroatië, Duitsland en Litouwen. Twee “mini-conventies” als opwarming voor het echte werk dus.

Na de conventie is het de taak van de delegatie om de geleerde lessen, de uitkomsten van de Conventie en de Europese Jeugdwerkagenda terug te koppelen en vertalen naar onze Vlaamse context. JINT zal ook deelnemen aan een strategische samenwerking met andere Nationale Agentschappen, zodat we ook Europees verder kunnen samenwerken rond jeugdwerkontwikkeling.

Wordt vervolgd dus!

Meer weten?