13/06/2022

Invloed van de invasie in Oekraïne op jouw project


Olie-embargo’s, bevroren bankrekeningen, de afbouw van gastoevoer, luxejachten aan de ketting: de Europese Unie heeft de voorbije maanden heel wat sancties uitgevaardigd tegen Rusland, na de inval in en de bezetting van Oekraïne. Die aanpak heeft ook gevolgen voor de jeugdprogramma’s Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps.

De Europese Commissie sluit niet alle samenwerking uit met Russische organisaties in de jeugdprogramma’s. Contact tussen Europese en Russische jongeren blijft mogelijk in het kader van “people to people contacts”. Dat betekent dat groepsuitwisselingen, mobiliteit van jeugdwerkers en participatieprojecten onder Erasmus+ Jeugd en vrijwilligerswerk onder het European Solidarity Corps met partners uit Rusland kunnen doorgaan. Dat is goed nieuws voor alle goedgekeurde projecten van 2018 tot nu.

Om samenwerking te ondersteunen, bevestigde de Commissie dat jongeren uit Oekraïne, die op de vlucht zijn en geregistreerd zijn in ons land, kunnen deelnemen aan Europese projecten op dezelfde manier als jongeren uit een programmaland. Werk je soms met Oekraïense jongeren of vluchtelingen? Dan biedt dit unieke kansen voor solidariteitsprojecten of participatieprojecten. Heb je een idee, neem dan zeker contact op via projecten [at] jint.be!

Ondanks die vele mogelijkheden, zijn er sancties tegen Russische organisaties waarmee je niet kan samenwerken. Een lijst van die Russische organisaties kan online geraadpleegd worden. 

Voor de jeugdpartnerschappen (KA2) zijn er wel gevolgen. Zowel lopende als nieuwe projecten in 2022 kunnen niet meer samenwerken met Russische partnerorganisaties. Afwijkingen zijn uitzonderlijk mogelijk. De maatregel kan dus als gevolg hebben dat Russische partners in Erasmus+-projecten wegvallen. 

De oorlogssituatie heeft ook een impact op de regio. Projecten in de regio kunnen niet of slechts met de grootste voorzichtigheid plaatsvinden. Dat betreft uiteraard Oekraïne zelf, maar ook voor Rusland, Georgië en Moldavië wordt sterk afgeraden om projecten daar te laten doorgaan. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, moet in alle gevallen gevolgd worden.

Heb je hierover vragen of ideeën, neem dan zeker contact op met JINT via de stafmedewerkers of projecten [at] jint.be. We bekijken samen de mogelijkheden of zoeken een oplossing en indien nodig volgt er een contractwijziging.

Lees verder