28/04/2023

Lobbyen voor jeugdwerk maakt een verschil

In 2022 lanceerde JINT met onze collega’s in Kroatië, Duitsland en Letland de tweede editie van ‘Lobbying for Youth Work’, een tweejarige Europese vormingscursus onder de paraplu van Europe Goes Local. JINT coördineert dit Europees strategisch partnerschap dat wil bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van lokaal jeugdwerk.  

Bijna 20 jeugdambtenaren en lokale jeugdwerkers uit deze 4 landen stapten enthousiast mee aan boord van dit uitdagend leertraject. Het doel? Leren lobbyen voor jeugdwerk en gericht het lokaal jeugd(werk)beleid beïnvloeden, mee vormgeven en krachtig positioneren. Want lobbyen is geen spel in de achterkamertjes van de macht, maar een competentie die je in de vingers moet krijgen, een mindset om elke dag in je job mee te nemen. 


Aan de slag met de ‘big ask’

Elke deelnemer vertrekt vanuit een ‘big ask’: een project waarvan die helemaal overtuigd is, maar waarin het moeilijk is om vooruit te geraken. Een straf idee of strak plan dat die wilde waarmaken, maar (nog) niet goed wist hoe. Hiermee echt aan het werk gaan en tijd voor mogen maken: dat is de kracht van Lobbying for Youth Work.  

Kleine stappen doen ertoe, al vertrekken we vanuit een big ask.
Mieke Hulin, gemeente Zwijndrecht

Deze big ask bepaalt de focus van het lobbywerk. Het geheim van goed lobbywerk zit ‘m in een bewuste inspanning rond een duidelijk vastgelegde ambitie. Jeugdambtenaren gaan aan de slag met een gefaseerd eigen actieplan met heldere doelen en targets, vanuit het geloof dat jeugdwerk ertoe doet. 

De kernpijlers in het leerproces van Lobbying for Youth Work

  • een grondige analyse van de omgeving waarin je als jeugdambtenaar werkt 
  • het kennen en versterken van je lokaal netwerk 
  • vertrouwd zijn met de do’s en don’ts van politieke communicatie 

De 5 big asks van onze Vlaamse jeugdambtenaren

  • Saidia wil dat het jeugdcentrum in Tielt bovenal een plek is waar tieners thuis zijn
  • Als regionaal jeugdconsulent wil Meetjesman Pieter-Jan het belang van de regionale samenwerking versterken
  • Mieke streeft ernaar dat alle gemeentelijke diensten in Zwijndrecht het label kind- en jeugdvriendelijke gemeente mee waarmaken. 
  • Lieselot werkt vanuit JC Tranzit in Kortrijk aan een betere relatie tussen jongeren en de politie
  • Om de ambities voor sterk lokaal jeugdbeleid volop te kunnen realiseren wil Lisa er een collega bij op de jeugddienst in Kruisem.

Een ge(s)laagd recept

Het traject vertrekt vanuit een sterke internationale leerlijn dat deelnemers met en van elkaar doet leren. In juni 2022 ontmoetten de deelnemers elkaar voor het eerst in Kortrijk.  Na een weerzien in Letland sloten we samen het traject af in Duitsland. In elk land werd de groep ontvangen in de stad of gemeente van een van de deelnemers. Een mooie manier om ook het lokale jeugdwerk te ontdekken én te betrekken. 

Lobbying for Youth Work doet je echt nadenken over hoe je job doet.
Lisa Biasino, gemeente Kruisem

Weg uit de dagelijkse realiteit, met alle focus op de ontwikkeling van het eigen verhaal, geeft deelnemers ruimte en inspiratie. De samenwerking met de andere Vlaamse deelnemers vertrekt vaak vanuit herkenbare contexten - handig om je aan vast te houden. De uitwisseling met de andere internationale deelnemers confronteert dan weer met de diversiteit van het jeugdwerk in Europa. Het helpt de deelnemers om hun eigen verhaal in perspectief te plaatsen.  

De nationale coach die doorheen het hele proces de deelnemers met groepsintervisie en persoonlijke coaching ondersteunt, speelt een hoofdrol. In Vlaanderen is dat Geert Boutsen, docent in de opleiding Sociaal Werk aan de UCLL, in een vorig leven jeugdambtenaar in Maasmechelen: de juiste persoon om deelnemers tot duurzame resultaten te duwen, maar hen evengoed een veilige plek biedt om ook de frustraties en soms moeizame vooruitgang, eigen aan het lobbywerk, te delen. 

En nu?

De internationale modules zitten erop, maar daar stopt het niet. Zo lanceerde JINT parallel aan dit internationaal spoor in september 2022 met Bataljong een nationaal traject waar ook nog eens 8 jeugdambtenaren en 1 jeugdwerker in mee stapten. Beide trajecten ronden we af in oktober 2023. 

Lobbying stopt nooit, het is er altijd in mijn werk.
Pieter-Jan Teirlinck, Meetjesman

Alle opgedane kennis, praktijken en methodieken bundelen we dit najaar in een toolkit. Ook zal Bataljong lobbying als essentiële competentie voor jeugdambtenaren opnemen in eigen vormings- en netwerkactiviteiten.  

Meer op komst dus! 


Nu al nieuwsgierig? Lees meer over de eerste editie 2019-2021 van Lobbying for Youth work: 


Foto's: Pieter-Jan Teirlinck

Tekst: Inez Adriaensen