14/07/2023

Op zoek naar inspirerende praktijken uit lokaal jeugdwerk en participatie

Het komende Belgische EU-voorzitterschap, dat loopt van 1 januari tot 30 juni 2024, organiseert de Europese conferentie 'Lokaal jeugdwerk en democratie'. Het doel? Bijdragen tot de doelstellingen van het Belgische EU-voorzitterschap op het gebied van jeugd- en jongerenwerk. Heeft jouw organisatie een good practice die een impact heeft op lokaal jeugdwerk en jongerenparticipatie? Lees dan snel verder!

Scroll down for English.


  • Het evenement zal plaatsvinden op 20 tot 23 februari 2024.
  • Het belangrijkste doel van de conferentie is om te discussiëren over de rol van lokaal jeugdwerk in het verbeteren van de betrokkenheid en participatie van jongeren in lokale gemeenschappen.
  • Dit evenement bouwt verder op de strategische samenwerkingen die voortkomen uit de projecten Europe Goes Local (gecoördineerd door JINT) en Democracy Reloading (gecoördineerd door BIJ).
  • Het delen van inspirerende praktijken zal een van de cruciale elementen van het evenement zijn.

Heeft jouw organisatie of instelling een inspirerende praktijk om te delen op de conferentie van het komende Belgische EU-voorzitterschap? Lees dan de onderstaande oproep en stuur je goede praktijk in tot en met 10 september 2023.

Lees de oproep


We are looking for inspiring practices from local youth work and participation

The upcoming Belgian EU Presidency (1/1/2024 – 30/6/2024) foresees to organise the European conference ‘Local youth work and democracy’, with the aim of contributing to the goals of the Belgian EU Presidency in the youth and youth work policy area.

  • The event will take place on 20-23 February 2024.
  • The main aim of the conference is to discuss the role of local youth work in enhancing youth engagement and participation in local communities.
  • This event builds on the synergies deriving from the Strategic National Agency Cooperation projects, Europe Goes Local (coordinated by JINT vzw) and Democracy Reloading (coordinated by BIJ).
  • Sharing inspiring practices will be one of the crucial elements of the event.

Does your organisation or institution have an inspiring practice to share at the flagship conference of the upcoming Belgian EU Presidency? Read the attached call and submit your good practice until the 10th of September 2023 (inclusive).

Read the call

Lees verder