15/06/2023

Oproep voor workshopbegeleiders en themarapporteurs voor de conferentie Lokaal jeugdwerk en democratie

English below

Tussen 1 januari en 30 juni 2024 neemt België het Voorzitterschap van de Europese Unie waar. In dit kader organiseert het coördinerende team in februari 2024 de Europese conferentie 'Lokaal jeugdwerk en democratie', om zo bij te dragen aan de doelstellingen van het Belgische EU-voorzitterschap op het gebied van jeugd- en jongerenwerkbeleid.

JINT vzw is op zoek naar 10 workshopbegeleiders om de parallelle sessies van het evenement te faciliteren en 6 rapporteurs die de resultaten van de verschillende sessies zullen optekenen.


Meer info

Het belangrijkste doel van de conferentie is om te discussiëren over de rol van lokaal jeugdwerk in het verbeteren van de betrokkenheid en participatie van jongeren in lokale gemeenschappen.

Dit evenement bouwt voort op de samenwerkingen die voortkomen uit de Strategic National Agency Cooperation, Europe Goes Local (gecoördineerd door JINT) en Democracy Reloading (gecoördineerd door le BIJ, het Nationaal Agentschap van de Franse Gemeenschap).

Praktisch

  • Uiterste datum om te solliciteren is 30 juni 2023.
  • Het evenement zal plaatsvinden op 19 tot 22 februari 2024.
  • De voertaal is Engels.
  • Download alle info over de taken hieronder (in het Engels)

 info voor de workshopbegeleiders         info voor de rapporteurs


Info in English

Between 1 January and 30 June 2024, Belgium will chair the Presidency of the European Union. And JINT is supporting! In February 2024, the coordinating team is organising the European conference 'Local Youth Work and Democracy' to contribute to the Belgian EU Presidency's objectives in the field of youth and youth work policy.

JINT vzw is looking for 10 workshop facilitators to facilitate the parallel sessions of the event and 6 rapporteurs who will record the results of the different sessions.

The main purpose of the conference is to discuss the role of local youth work in improving youth involvement and participation in local communities.

This event builds on the collaborations resulting from the Strategic National Agency Cooperation, Europe Goes Local (coordinated by JINT) and Democracy Reloading (coordinated by le BIJ, the National Agency of the French Community).

Good to know:

  • Deadline to apply is June 30 2023.
  • The event will take place from 19 to 22 February 2024.
  • The working language will be English.
  • Download the info of both tasks below

 INFO FOR WORKSHOP FACILITATORS     info for rapporteurs