30/04/2024

Reflectiedag 17/4/24: van inzicht naar ambitie

De Jeugdprogramma’s Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps, die lopen van 2021-2027, zijn momenteel halfweg. Op de Reflectiedag op 17 april hielden we de Europese Jeugdprogramma’s met een 30-tal aanwezigen tegen het voetlicht. Beleid, effecten, groeikansen, programma-architectuur, toegankelijkheid, … de Europese Jeugdprogramma’s werden in de presentaties vanuit heel wat invalshoeken gewikt en gewogen.


Een paar verhelderende inzichten uit de presentaties op een rijtje:

  • In de inleiding situeerde Koen Lambert (JINT) de Jeugdprogramma’s in een groter Europees beleidskader, zoals de European Youth Strategy en de Europe on the Move aanbeveling van de Europese Commissie. Een eye opener? Ondanks een relatief beperkt budget (11% van alle Europese middelen voor jongerenmobiliteit) heeft jeugdsector een belangrijk aandeel in jongerenmobiliteit: 22% van alle deelnemers en zelf 41% van alle deelnemers met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond. 
  • Behalve in jongerenmobiliteit, zijn de Europese Jeugdprogramma’s ook een sterke factor in jeugdwerkontwikkeling geworden, met heel wat kansen voor zowel individuele jeugdwerkers als organisaties.
  • Onderzoekers Harm Deleu en dr. Jan Claeys van Odisee Hogeschool beklemtoonden in hun evaluatieonderzoek de positieve impact van deelname aan de Jeugdprogramma’s op jongeren en organisaties, maar wijzen er ook op hoe de inefficiënte of rigide procedures en tools van de Europese Commissie demotiverend kunnen werken.
     

Veel stof tot nadenken, die leidde tot een levendige uitwisseling tussen de aanwezigen tijdens thematische gesprekstafels. Een rode draad daar was het belang dat JINT als Nationaal Agentschap opneemt in verschillende vormen van ondersteuning, op maat van uiteenlopende doelgroepen. 

Maar naast reflectie en debat, was er ook gelegenheid om visies en ambities te delen. In het afsluitende panelgesprek deelden Jasmien Schutz (De Ambrassade), Liselotte Bekaert (Joetz), Yunus Denizli (Roots) en Inge Stuer (JINT) hun ervaringen en toekomstdromen rond internationaal jeugdwerk. 

De toekomst van jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel kleurt duidelijk ook internationaal. En de raakvlakken tonen dat dit een sterk gedeeld verhaal wordt.


Tekst: Rilke Mahieu 
Beeldmateriaal: Sarah Van Genechten