01/12/2023

Stuur de toekomst van de Europese jeugdprogramma’s

Organiseerde je in de voorbije jaren mee een project binnen Erasmus+ Jeugd of het European Solidarity Corps? Dan zoeken we jou! Doe mee aan het onderzoek dat peilt naar de impact van de programma’s en bepaal zo mee het Europees jeugdbeleid van de toekomst


De mogelijkheden binnen de Europese programma’s zijn legio: een groepsuitwisseling, jeugdwerkers die leren van elkaar, een jeugdpartnerschap opzetten, vrijwilligers naar het buitenland sturen of buitenlandse vrijwilligersteams ontvangen, solidariteits- of participatieprojecten organiseren … 

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd & Media evalueert Odisee hogeschool de EU-jeugdprogramma’s, in kader van de Tussentijdse Evaluatie van de Europese Jeugdprogramma's 2021-2027. Enkele van de vragen die aan bod zullen komen:

  • Hoe toegankelijk was de aanvraag?
  • Welke meerwaarde had het project voor je organisatie en voor de deelnemers?
  • Wat kan er praktisch of administratief beter?
  • Vallen er jongeren uit de boot?
  • Wat loopt er goed en wat kan anders?

De onderzoekers van Odisee voeren groepsgesprekken in de loop van januari 2024, online of tijdens een meeting in Brussel. Je hoeft geen expert te zijn. Het is jouw eigen ervaring als (mede-)organisator die telt. 

Overtuigd?

Laat ons snel iets weten via de knop. Daar vind je ook de concrete momenten. Tot binnenkort?

Ik doe mee

Vragen? Contacteer de onderzoekers: