15/12/2020

Update nieuwe programma’s

Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps 2021-2027 werden goedgekeurd!


Op vrijdag 11 december kwam er een akkoord voor de twee nieuwe programma’s Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps.

Wat mogen we verwachten?

Erasmus+ Jeugd

Het voorziene totale budget bedraagt 26,2 miljard euro voor de komende 7 jaar voor de hele Europese Unie (27 landen). De afgelopen 7 jaar was dat 14,7 miljard euro (28 landen). 10,3% van dat totale budget is weggelegd voor Jeugd.   

De acties die daarin voorzien zijn:

  • Groepsuitwisselingen
  • Mobiliteit van Jeugdwerkers
  • Participatieprojecten (nieuw)
  • DiscoverEU (nieuw)
  • Kleinschalige Jeugdpartnerschappen 
  • Jeugdpartnerschappen 

European Solidarity Corps

Het totale voorziene budget hier bedraagt 1,009 miljard euro voor de komende 7 jaar. 94% daarvan gaat naar vrijwilligerswerk en solidariteitsprojecten, 6% naar humanitaire hulpprojecten die centraal door de Europese Commissie zelf gecoördineerd zullen worden.  

De acties die hierin voorzien zijn:

  • Vrijwilligerswerk
  • Vijwilligersteams
  • Solidariteitsprojecten

Deadlines

Omwille van de late goedkeuring van de nieuwe programma’s zullen de deadlines in 2021 waarschijnlijk wat opschuiven en zijn het er in 2021 mogelijk geen 3 zoals de afgelopen jaren het geval was.

Meer info volgt binnenkort op www.youthinaction.be en www.europeansolidaritycorps.be.