Actieplan Youth Work Recovery Conference - RAY

In juni 2022 vond de Youth Work Recovery Conference plaats. Hieronder lees je het actieplan dat daar uit voort kwam. 

In juni 2022 vond de Youth Work Recovery Conference plaats. Beleid, praktijk en onderzoek werden samen gebracht om de effecten van de corona-pandemie en crisis op het jeugdwerk, en de respectieve actoren, in heel Europa te bespreken.

De Youth Work Recovery Conference onderzocht enerzijds de behoefte aan ondersteuning en anderzijds de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden voor het jeugdwerk in Europa. Er werden belangrijke lacunes in de verkrijgbare steunmaatregelen vastgesteld en verder ook specifieke en concrete steunmechanismen die naast de bestaande nodig zijn.

De meer dan 100 deelnemers formuleerden duidelijke oproepen tot actie. Daarvan werden er vijf kernacties gedistilleerd om het Europese jeugdwerk door en na het herstel te helpen.

1. Zorg ervoor dat het jeugdwerk toegang krijgt tot herstelfondsen
2. Steun peer mental health services voor jongeren
3. Digitale vaardigheden en infrastructuur in het jeugdwerk versterken
4. De financiering van jeugdwerk hervormen en ondersteunen
5. Een alomvattende aanpak van jeugdwerk ontwikkelen 

In het actieplan hieronder worden deze vijf kernacties meer in detail toegelicht.