Learning experiences on hybrid, blended and online mobility activities

Een verzameling van digitale jeugdwerkpraktijken, methodieken en ervaringen met hybride, blended en online mobiliteitsactiviteiten tijdens de COVID-19-pandemie en aanbevelingen op basis daarvan.

De voorbije 2 jaar verkenden we ook in het jeugdwerk digitale leervormen. En ja, digitaal leren heeft jongeren veel te bieden. Maar voor sommige onder hen, vooral jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, kunnen digitale leermogelijkheden een rem zijn op hun participatie in internationale projecten.

SALTO Inclusie & Diversiteit en JINT hebben in het kader van de strategische samenwerking tussen nationale agentschappen voor digitale jeugdwerkpraktijken, methodieken en ervaringen met hybride, blended en online mobiliteitsactiviteiten tijdens de COVID-19-pandemie verzameld en aanbevelingen geformuleerd. Hiermee willen we jeugdwerkers en organisaties ondersteunen om de kwaliteit van projecten met een digitale component te versterken. 

Lees het rapport