Slotverklaring van de 3e Europese Jeugdwerkconventie

Wegwijzers voor de toekomst - Bonn, 10 december 2020 


Van 7 tot 10 december 2020 kwamen meer dan duizend jeugdwerkers, jeugdwerkonderzoekers, -ondersteuners en beleidsmakers virtueel samen voor de 3de Europese Jeugwerkconventie (EYWC).

De EYWC vormde het startschot van het zogenaamde Bonn-proces, dat als doel heeft om de Europese Jeugdwerkagenda te implementeren. Deze Europese Jeugdwerkagenda moet jeugdwerk in Europa verder versterken en ontwikkelen. De verklaring die aan het eind van de EYWC werd opgesteld geeft richting, input en ideeën rond hoe de Europese Jeugdwerkagenda concreet vorm kan krijgen.