Youth in Europe: Offenburg Talks

Zoek je inzichten over grote maatschappelijke thema’s die een invloed hebben op jongeren, jeugdwerk en jeugdbeleid? Ontdek de korte rapporten en de video’s over thema’s als populisme, duurzaamheid, solidariteit en identiteit.

"Youth In Europe: Offenberg Talks" is een jaarlijkse reeks workshops over onderwerpen die relevant zijn voor de jeugdsector. De onderwerpen die aan bod komen, hebben gevolgen voor het jeugdbeleid, de praktijk van het jeugdwerk en het leven van jongeren in het algemeen. Ongeveer 30 onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen worden geselecteerd op basis van hun expertise en worden uitgenodigd om controversiële kwesties te bespreken, nieuwe gebieden en fenomenen te verkennen en te zoeken naar antwoorden in en rond de jeugdsector. De discussies worden gestimuleerd door korte bijdragen van experts, gefaciliteerd door een moderator en handig samengevat.

Bekijk de trailer