Playing without borders: Chiro op het internationale pad

Vrijwilligerswerk via het European Solidarity Corps

Het is een andere blik op je dagelijkse werking, Europese vrijwilligers maken je organisatie sterker.

Chirojeugd Vlaanderen

Cristina was 22 jaar in 2019 toen ze van Roemenië naar België kwam om vrijwilligerswerk te doen bij Chirojeugd Vlaanderen. Ze vertelt over haar ervaring samen met Evy. Evy is educatief medewerker bij Chirojeugd Vlaanderen.

Cristina: “Ik was al vrijwilliger bij een jeugdorganisatie tijdens mijn studies in Roemenië. Het concept van jongeren die kinderen laten bijleren door met ze te spelen, vond ik geweldig. Na mijn universiteitservaring was ik op zoek naar iets om mezelf uit te dagen en vrijwilligerswerk is een kans om iets terug te geven. Ik wou mijn verantwoordelijkheid opnemen en iets doen om iedereen te helpen. Mijn eigen jeugdorganisatie thuis was aangesloten bij FIMCAP (Fédération Internationale des Mouvements Catholiques d’Action Paroissial)”

FIMCAP is een internationale non-profit koepelorganisatie voor katholieke, christelijke en andere jongerenorganisaties. De 31 lidorganisaties zijn gevestigd in 28 landen. Chirojeugd Vlaanderen heeft deze organisatie mee opgericht en is er nog altijd lid van.

Cristina: “En zo ben ik in contact gekomen met deze positie. Door vrijwilligerswerk te doen bij Chiro kon ik de perfecte dingen combineren: het theoretische van mijn opleiding (reclame en communicatie) toepassen in een jeugdorganisatie. Chirojeugd Vlaanderen was mijn gastorganisatie en steunde me heel hard. Na een gesprek hebben zij ervoor gezorgd dat alles goed verliep: kwaliteitslabel en papierwerk enzoverder.”

Evy van Chirojeugd Vlaanderen: “Het was eigenlijk de eerste keer dat wij vrijwilligers hebben ontvangen via het European Solidarity Corps. De waarde van internationaal sijpelt al langer door in onze organisatie, vandaar dat we in de jaren ’60 mee de FIMCAP als internationale koepel hebben opgericht. Wij geloven erin dat je kan leren van andere partners en dat een netwerk bouwen essentieel is. Dat zit allemaal in de visie van Chiro. Iedereen is een wereldburger, we willen dat Chirovrijwilligers verder kijken, over hun eigen grenzen heen. Wij zitten niet op een eilandje maar wij zijn deel van de wereld. Daarom ook ons jaarthema voor het werkjaar 2019-2020 ‘Grenzeloos Chiro’. Het was heel tof om te zien dat we een vrijwilliger hadden die de organisatie al kende: Cristina uit Roemenië. Samen met haar was er ook Adelina uit Albanië, zij kende de organisatie nog niet. Het administratieve papierwerk op voorhand was rechtdoorzee en viel goed mee. De praktische ondersteuning tijdens het verblijf van de vrijwilligers, was wel zwaarder dan verwacht.”

Vrijheid en speelsheid

Cristina: “Tijdens mijn vrijwilligerswerk hield ik mij voornamelijk bezig met algemene communicatietaken zoals de communicatiestrategie, lay-out, evenementen en branding. Bij het schrijven van artikels of het tonen van foto’s, ligt de nadruk op vrijheid en speelsheid.”

Evy: “Het was fijn om te werken met vrijwilligers met een verschillende achtergrond. Cristina wist al dat er veel aandacht voor spel was. Adelina had zelf minder  jeugdbewegingservaring, en zij was dan verbaasd over hoe de dingen gebeuren, ook met de collega’s. Wij pakken het allemaal spelenderwijs aan.”

Cristina: “Ik kreeg de kans om het internationale luik te vertegenwoordigen bij Chiro. Zo was ik verantwoordelijk voor het contact en de samenwerking met FIMCAP. Dat was soms een uitdaging aangezien er bij FIMCAP ook Aziatische en Afrikaanse jeugdorganisaties zijn aangesloten, maar daardoor heb ik ook heel veel geleerd over nieuwe culturen en gemeenschappen.”

Geleerde lessen

Cristina: “Ik ben enorm gegroeid tijdens mijn vrijwilligerservaring. Normaal heb ik de gewoonte om alles snel snel te doen, maar nu kan ik taken met meer geduld aanpakken. Ik heb ook veel gefotografeerd en andere praktische skills opgedaan. Ik ben heel trots op mezelf dat ik niet heb opgegeven en heb doorgezet. Kortom, ik kreeg de vrijheid om mezelf te ontwikkelen als persoon en op professioneel vlak. Met als resultaat een prachtige eerste werkervaring op mijn CV.”

Ook de organisatie trekt lessen uit deze vrijwilligerservaring.

Evy: “Europese vrijwilligers in je organisatie zijn zeker een meerwaarde, maar het is niet te onderschatten. Adelina en Cristina zijn voor 4 maanden gebleven in 2019 en we merkten dat dat toch wat te kort was voor de tijdsinvestering die je als organisatie erin steekt. Daarom dat de volgende vrijwilligers 1 jaar lang zullen blijven in plaats van 4 maanden. We gaan de praktische ondersteuning anders aanpakken en zorgen dat het niet allemaal bij 1 stafmedewerker terecht komt. Er is toch een zekere taalbarrière en bij sommige dingen - zoals een bankrekening openen - kwam meer bij kijken dan we hadden gedacht. We spelen ook met het idee om een groep, the A-team, met medewerkers en lokale Chirovrijwilligers op te richten. Zo kan er ook meer aandacht gegeven worden aan het welbevinden van de Europese vrijwilligers en is er altijd iemand om na de werkuren te contacteren.”

Een rugzak vol … inspiratie

Cristina: “Er zijn heel wat vrijwilligers die iets doen voor Chiro. In Roemenië is dat niet, maar na deze ervaring ben ik heel gemotiveerd om de elementen die ik in België heb geleerd, terug te brengen naar mijn jeugdorganisatie in Roemenië. Zo ga ik misschien het concept van ‘De Banier’ (een speciaalzaak voor creatief knutselen, het commerciële uithangbord voor Chirojeugd Vlaanderen) voorstellen bij ons. Zo kunnen wij ook dingen verkopen en inkomsten genereren. Ik neem ook de openheid van België mee. Voor sommige thema’s, zoals klimaat of duurzaamheid, staan jullie veel meer open dan Roemenië. En tot slot, zou ik iedereen aanraden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Als je wil bijleren en uit je comfortzone wil komen, is dit de beste manier om dit te doen.”

Evy vult aan: “Jongeren in je organisatie binnenhalen maakt je als organisatie zoveel sterker. Er komen twee vrijwilligers uit het buitenland die echt met een andere blik naar je dagelijkse werking kijken. Ze stellen vragen waar je soms niet bij stil staat en zien je blinde vlekken. Waarom doen wij wat we doen? Kan het niet anders of beter? Het is heel boeiend! Ik raad aan andere organisaties aan om zelf eens te praten met Vlaamse vrijwilligers die al vrijwilligerswerk via het #EUSolidarityCorps deden of een babbeltje te slaan met organisaties die het al eens deden. Zo kan er gepolst worden wat de verwachtingen en noden zijn van eventuele vrijwilligers en krijg je er een beter zicht op.”

JINT vzw organiseert jaarlijks een ENCORE evenement waar jongeren en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en tips kunnen uitwisselen rond het European Solidarity Corps. Hou onze kalender in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief zodat je als eerste op de hoogte bent van zulke evenementen en mogelijkheden. 

Lees verder