23/03/2023

Internationale projecten in de jeugdsector opnieuw in de lift na coronadip

Meer dan 8000 jongeren en jeugdwerkers namen in 2022 deel aan internationale mobiliteitsprojecten: ze trokken op een groepsuitwisseling met jongeren uit heel Europa, keken over het muurtje via een buitenlands studiebezoek of namen deel aan een Europees jongerenparlement. Het is het programma Erasmus+ Jeugd van de Europese Unie dat zo’n internationaal avontuur mogelijk maakt. Via projecten zetten organisaties en jongeren in op interculturele ontmoeting, internationale samenwerking en solidariteit. JINT is het Nationaal Agentschap dat die internationale projecten van jongeren en jeugdwerkers ondersteunt. 


Een boost na de coronadip

De coronamaatregelen stelden internationale mobiliteit voor grote uitdagingen: zowat alle projecten stonden on hold en organisaties pasten zich noodgedwongen aan aan de nieuwe realiteit. De pandemie testte de veerkracht van veel organisaties. 

Kevin Verborgt, die als medewerker bij JINT organisaties begeleidt en ondersteunt, vertelt: “We hielden nauw contact met onze indieners tijdens de pandemie. Het doel was steeds om zo veel mogelijk projecten zo veilig mogelijk door te laten gaan. Hiervoor creëerden we een praktische handleiding specifiek voor internationale projecten, gebaseerd op de richtlijnen die op dat moment golden.”  

Internationale projecten vol ‘verbindende magie’

Ook Globelink verkende al verschillende landen en mogelijkheden met Erasmus+ Jeugd. Samen met jongeren zet Globelink projecten op die bijdragen aan een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld. 

Daphne van Globelink vertelt enthousiast: “Internationale projecten zijn vooral erg plezant. En we zien ook echt de meerwaarde ervan in. Ze hebben de kracht om super verbindend te werken. De magie die zo’n uitwisseling creëert! Onbeschrijfelijk hoe het is om zo diepgaand met elkaar in contact te komen, zowel persoonlijk als thematisch.” 

Elke organisatie die met jongeren werkt, kan zo’n (inter)nationaal project indienen bij JINT, die hen persoonlijk begeleidt naar een sterk dossier. De volgende deadline valt op 4 mei 2023. 

Internationale mogelijkheden voor álle jongeren

Ook jongeren met een beperking, die het financieel minder breed hebben of gewoonweg minder kansen hebben, kunnen deelnemen aan zo’n internationaal project. Zij krijgen extra ondersteuning of soepele voorwaarden om deel te nemen, om het Erasmus+ programma zo inclusief mogelijk te maken. En dat werpt vruchten af. Zo heeft bijna een derde van de deelnemers aan groepsuitwisselingen in 2022 een maatschappelijk kwetsbare achtergrond

Jan Langeraert van Groep INTRO beaamt dat. Groep INTRO maakt samen met medewerkers, partners en bedrijven werk van persoonlijke groei via tewerkstelling, vorming, coaching en advies. Ze organiseren regelmatig groepsuitwisselingen via Erasmus+ Jeugd: “Een buitenlandse ervaring kan een perfecte boost zijn voor jongeren in kwetsbare situaties. Om eens los te komen van een beklemmende omgeving waarin ze misschien zitten. Veel jongeren hebben er écht deugd van de grenzen te verleggen, van die wereld die opengaat.” 

Veel jongeren hebben er écht deugd van de grenzen te verleggen, van die wereld die opengaat.
Jan Langeraert, Groep INTRO

Foto's: Pieter Doms, Stein Van Looij en Globelink