02/10/2023

Oproep: facilitatoren gezocht voor Europese high-level meetings

In de eerste helft van 2024 is België aan zet als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. JINT is aangesteld om het komende Belgische voorzitterschap voor jeugd en de activiteiten te ondersteunen. Om enkele bijeenkomsten op hoog niveau in goede banen te leiden, zoeken we verschillende facilitatoren. 

Scroll down for English.


JINT is op zoek naar max. 3 facilitatoren voor 3 Europese vergaderingen op hoog niveau tijdens het Belgisch Voorzitterschap op het gebied van Jeugd:

 • Informele bijeenkomst van Directeurs-Generaal Jeugd en Directeurs van Nationale Agentschappen
  • Op 27 maart 2024 in Brussel
 • Zakelijke bijeenkomst van Nationale Agentschappen op het gebied van Jeugd
  • Van 25 tot 28 maart 2024 in Brussel
 • Expert meeting "Taking Stock" over ontwikkelingen in Europees Jeugdwerk
  • Op 19 februari 2024 in Brussel

Als facilitator voor een van deze bijeenkomsten op hoog niveau is je belangrijkste taak het ontwikkelen van een geschikte methodologie, setting en programmaverloop om vruchtbare en open debatten mogelijk te maken.

Je kan alle informatie en de procedure in het Engels lezen:

Download de info


Between 1 January and 30 June 2024, Belgium will chair the European Council of the European Union. JINT has been assigned to support the upcoming Belgian Presidency for youth and its activities.

JINT is looking for max. 3 facilitators for 3 European high-level meetings during the Belgian Presidency in the field of youth:

 • Informal meeting of Directors-General Youth and Directors of National Agencies in the field of Youth
  • March 27 2024 in Brussels
 • Business Meeting of National Agencies in the field of Youth
  • From 25 to 28 March 2024 in Brussels
 • Expert Meeting “Taking Stock” on developments in European Youth Work
  • Februari 19 2024 in Brussels

As facilitator for one of these high-level meetings, your main task is to develop a suitable methodology, setting and programme flow to enable fruitful and open debates.

You can read all the information and the procedure in English:

Download THe info

Vragen? Questions?

Koen Lambert