Strategic Partnership for Inclusion

Jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situaties vinden moeilijker de weg naar de Europese programma’s. Het Strategic Partnership for Inclusion (SPI) wil de participatie van deze jongeren en de organisaties die met hen werken, versterken. 


Over het partnerschap

Het SPI is een samenwerking tussen 20 nationale agentschappen. SALTO Inclusion & Diversity staat in voor de coördinatie ervan. 

De doelstellingen van SPI

  • Bijdragen tot een betere kennis van het veld 
  • Het versterken van de ontwikkeling van transnationale samenwerkingsverbanden tussen organisaties die werken met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties  
  • Het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van inclusieprojecten
  • Het delen van goede praktijken versterken
  • Bewustwording creëren rond de noden en mogelijkheden van verschillende doelgroepen;
  • Het promoten van de programma’s Erasmus+ en European Solidarity Corps als tools voor inclusie en capaciteitsversterking

De takken van SPI

Het SPI bestaat uit vier takken met elk een eigen focus. JINT maakt deel uit van elke tak behalve ‘rural areas’.

  1. Health & Disabilities: drempels voor jongeren met een beperking en/of gezondheidsproblemen
  2. NEET: drempels voor jongeren in een NEET-situatie
  3. Rural Areas: drempels voor jongeren in ruraal gebied
  4. Barriers in a post-migration society: drempels voor jongeren met een migratieachtergrond, en/of asielzoeker/vluchtelingenstatuut

Wanneer een nationaal agentschap aansluit bij een SPI-tak, doorlopen ze de volgende fasen:

1. Mapping

Nationale agentschappen brengen de organisaties in kaart die in hun land met de doelgroep werkt. Zo verwerven we inzicht in hun noden en die van de doelgroep. Nationale agentschappen beslissen zelf hoe ze dit aanpakken, rekening houdend met hun nationale context. 

2. National events

Nationale agentschappen organiseren een event in hun land, afgestemd op de eigen context. Hiervoor nodigen ze organisaties uit die ze leerden kennen in de mapping-fase. Uitwisseling en kennismaking tussen nationale agentschappen en organisaties staat centraal. We informeren organisaties over de mogelijkheden binnen Erasmus+ en het European Solidarity Corps en luisteren naar hun noden en verwachtingen. 

3. International events

Wanneer nationale agentschappen meer inzicht hebben in de noden en verwachtingen van organisaties, organiseren we internationale events die hierop inspelen. Capaciteitsopbouw is hier het sleutelwoord: we ondersteunen organisaties om projectmanagementskills te ontwikkelen en creëren een stimulerende omgeving om partnerschappen te smeden. Formats zijn bijvoorbeeld studiebezoeken of vormingen. 

4. Follow-up

We blijven organisaties ondersteunen die deelnamen aan een internationaal event. Afhankelijk van de noden en verwachtingen zetten nationale agentschappen in op mentoring en coaching.  

5. Monitoring & evaluatie

We monitoren de nationale en internationale activiteiten om de inspanningen van nationale agentschappen in kaart te brengen. 

Elke SPI-tak komt regelmatig samen om informatie en kennis uit te wisselen, af te stemmen en projecten te ontwikkelen. Op die manier ontwikkelen we activiteiten en tools die de participatie van jongeren in een kwetsbare situatie versterkt. 

Kijk mee

SPI organiseert tweejaarlijks een conferentie om terug te kijken op de voorbije jaren en vooruit te blikken naar de volgende. Dompel je onder in de editie van 2021 met deze videoreeks.

Bekijk de video's

Resultaten

Contactpersoon bij JINT