28/08/2023

EHBA of Eerste Hulp Bij het Aanvraagformulier

Een aanvraag indienen voor een project: er komt heel wat bij kijken. Deze hints helpen om je projectidee vorm te geven en vlotter het aanvraagformulier in te vullen. 

Nood aan meer tips? Bekijk Don't call it a dream, call it a plan, het boekje om je project zelf vorm te geven. Of contacteer JINT, wij staan steeds voor je klaar!


Wie is er allemaal betrokken?

 • Een kerngroep:
  • coördineert het project
  • is actief betrokken en stimuleert ook de anderen om actief betrokken te zijn
  • is bij internationale projecten samengesteld uit personen van de verschillende partnerorganisaties
 • Jongeren en jongerenbegeleiders:
  • Welk profiel hebben zij?
  • Welke bijdrage leveren zij in de verschillende fasen van het project?
  • Kan je jongeren betrekken die in een maatschappelijk kwetsbare situatie leven?
 • Een coördinerende organisatie (enkel voor internationale projecten):
  • dient de subsidieaanvraag in, in naam van alle partnergroep(en) of -organisatie(s)
 • Een ondersteunende organisatie of coach (enkel voor lokale projecten):
  • ondersteunt de groep gedurende het hele project
  • begeleidt het groepsgebeuren en het leerproces
  • pikt in op specifieke noden die er zijn
 • Andere partners:
  • zijn bijvoorbeeld verenigingen, de gemeente, een buurtgroep, (nieuwe) vrijwilligers, de media, geldschieters, experten …
  • maar ook ouders, familie en vrienden, collega’s …
  •  leveren een helpende hand aan je project
   • Wat verwacht je precies van hen?
   • Hoe benader je hen en hoe stel je je projectidee voor?
 • En de rest ...
  • Heb je nog extra ondersteuning nodig of personen met specifieke vaardigheden? Ga op zoek in je omgeving en bouw je netwerk uit.

Wat gaan we doen?

 • Bepaal samen welk doel of welke doelen je wil bereiken met het project. Het doel moet leiden naar het droombeeld dat je in het begin formuleerde.
 • Met welke activiteiten ga je de doelstellingen bereiken? Denk aan: workshops, spelen, een discussieforum, rondetafel, een infomarkt, event, enquête, enzovoort.
  • Zorg voor een goed evenwicht tussen leerrijke activiteiten en ruimte voor ontspanning en informele momenten. Je project is geen schoolactiviteit.
 • Een project bestaat uit grofweg drie fasen: de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie. Neem voldoende tijd voor elke fase.
 • Je project vindt niet op een afgelegen eiland plaats, maar midden in een lokale gemeenschap. Voorzie momenten waarop anderen in contact kunnen komen met je project. Anderen kunnen zijn: ouders, vrienden, verenigingen, buurtbewoners, gemeentebestuur, gemeentelijke diensten of pers.

TIP
Participatie- en solidariteitsprojecten kunnen ideetjes halen uit de Youth Participation Toolkit. Voor internationale groepsuitwisselingen is de JINT-publicatie ‘Blikopener’, met tips over hoe je rond intercultureel leren werkt, erg handig.

 • Ga je op internationale groepsuitwisseling, zorg dan voor een thema of rode draad in je activiteitenprogramma. Zo verbind je je activiteiten aan elkaar en kan je het intercultureel leren meer diepgang geven.
 • De uitwisseling of ontmoeting kan je opdelen in drie fasen:
  • Kennismaking: neem in het begin voldoende tijd om elkaar te leren (2 à 3 dagen) en vertrouwd te geraken met het thema. Dat kan aan de hand van leuke methodieken om namen in te oefenen of dingen van elkaar te ontdekken.
  • Productieve fase: vul het volledige activiteitenprogramma op een actieve manier in.
  • Einde: trek voldoende tijd uit voor de evaluatie en het afscheid.

TIP
Bij een groepsuitwisseling kan je centen voor een voorbereidend bezoek (PREP of Preparatory Visit) aanvragen. Ideaal om de activiteit(en) voor te bereiden en verdere afspraken te maken.

Hoe pakken we het aan?

 • Welke methodieken gebruiken we om:
  • de onderlinge uitwisseling en leren van elkaar (peer learning) te stimuleren
  • de participatie en betrokkenheid te verhogen
  • het groepsproces te bevorderen
  • het leerproces te begeleiden

TIP
Snuister eens naar methodieken op de websites van Komaf, Salto Youth (tools), De Ambrassade (kennis en werkvormen) of de Q!App

 • Hoe communiceren we met alle betrokken partijen en met elkaar? Welke communicatiekanalen en welke taal of talen gebruiken we?
  • Schrijf belangrijke afspraken neer, zodat ze zeker niet verloren gaan.
 • Hoe werken we goed samen in ons team?
  • Neem de tijd om elkaar goed te leren kennen.
  • Maak basisregels over beslissingen nemen, verantwoordelijkheden, engagement, communicatie en tijdsinvestering.
   • Engagement is voor iedereen anders en wordt door ieder anders ingevuld. Spreek erover.
  • Gebruik de vaardigheden, talenten en sterktes van elk groepslid.
  • Conflicten en discussies zijn normaal. Leg de focus op oplossingen vinden voor conflicten, en niet op personen.
 • Hoe leggen we de resultaten van ons project vast? Denk aan een pagina op sociale media, foto’s, filmpjes ... Onderschat dit niet, want je resultaten zien, kan een enorme boost en energie geven. Maak er dus tijd voor.
 • Hoe kunnen we ons project zichtbaar maken naar de buitenwereld? Een toonmoment naar een breder publiek kan vele vormen aannemen: een filmvertoning, een vlog, straattheater, een debat, een kroegentocht, een rapport met aanbevelingen, een manifest, enzovoort.

TIP
Lees hoe je de impact van een (internationaal) project kan vergroten in de JINT-publicatie ‘Springstof: vergroot de impact van je internationaal jongerenproject’.

 • Hoe garanderen we de veiligheid van alle betrokkenen? Zowel praktisch (EHBO, verzekering, crisisplan), als sociaal-emotioneel (begeleiding door een mentor, learning buddies …)?
 • Hoe gebruiken we Youthpass? Youthpass is een tool die jongeren en jeugdwerkers in staat stelt om hun leerresultaten tijdens projecten bij te houden en te erkennen. Welke competenties verwerven alle betrokkenen door dit project?
 • Hoe gaan we het project financieren? Welke middelen kunnen we aanvragen via JINT en waar vinden we nog andere centen of cofinanciering?
  • Maak een realistisch budget op en doe voldoende opzoekingswerk vooraf om onaangename verrassingen te vermijden.
  • JINT kan je een subsidie geven, maar zorg dat je goed weet waarvoor je het budget precies mag gebruiken, want dat kan verschillen per subsidielijn.
  • Durf aan te kloppen bij de lokale jeugddienst van je stad of gemeente. Zij hebben vaak een geldpotje voor projecten voor en door jongeren.
  • Vraag geld aan particulieren, bedrijven of via crowdfunding, bijvoorbeeld via het maatschappelijk platform Growfunding. Zet daarbij de positieve kenmerken van je project in de verf. Ook een benefietactie (wafelverkoop, carwash …) kan extra centen opleveren.

Wanneer en waar gebeurt ons project?

 • Hou rekening met vakantieperiodes, feestdagen en andere evenementen.
 • Knoop aan bij de kalender van andere evenementen die je project een boost kunnen geven.
 • Voorzie lokalen, ruimte en het nodige materiaal (laptop, promomateriaal, materiaal voor de activiteiten).
 • Werk je met buitenlandse partners, kies dan niet zomaar een land waar je project zal plaatsvinden, maar vraag je af welk land en welke specifieke locatie zich het beste lenen om de doelstellingen te bereiken.
 • Hou er rekening mee dat de schoolvakanties en feestdagen niet in alle landen op hetzelfde moment vallen. Kies je voor een periode buiten de schoolvakanties, dan heb je voor deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar de toestemming en een attest van hun secundaire school nodig.
 • Hou ook rekening met seizoensgebonden kostprijzen voor reistickets.

Niet vergeten

 • Er zijn jaarlijks verschillende deadlines om een subsidieaanvraag in te dienen.
 • Hou rekening met de startdatum van je project. Meestal kan een project pas ten vroegste 3 maanden na de deadline starten.
 • Je dient je aanvraag online in. Begin er vroeger dan vroeg aan en volg de stappen. Zo moet elke organisatie of groep zich eerst registreren en een Organisation-ID (OID) aanvragen. Vergeet ook de verplichte bijlagen niet. Zowel als vzw, overheid of als informele groep jongeren (feitelijke vereniging) kan je een aanvraag indienen.
 • JINT geeft tot uiterlijk 2 weken vóór de deadline feedback op je aanvraag. Maak hier gebruik van!