11/06/2024

De nieuwe EU Raadsresolutie "Jeugdwerkbeleid in een empowerend Europa"

Het Belgische EU Voorzitterschap 2024 loopt op z'n laatste benen: eind juni loopt dit af. De nieuwe EU Raadsresolutie "Jeugdwerkbeleid in een empowerend Europa" is een voorbeeld van hoe de boodschappen van jeugdwerkers en jongeren politieke weerklank vonden. Benieuwd welke aanbevelingen opgepikt werden?


Resolutie over jeugdwerk in een nieuw Europa

Begin mei 2024 verwelkomde België de ministers van Jeugd van de 27 lidstaten van de Europese Unie voor de EU Jeugdraad. Daar werden belangrijke besluiten van de raad goedgekeurd die een positieve invloed zullen hebben op het leven van 73 miljoen jongeren in de EU. 

De resolutie over jeugdwerk in Europa benadrukt de rol van jeugdwerk bij het versterken van de positie van Europa. De resolutie roept de lidstaten, de Commissie en belanghebbenden op om de ontwikkeling en de praktijk van het jeugdwerk op EU-, nationaal en lokaal niveau te ondersteunen. Dit aan de hand van een sterk jeugdwerkbeleid, bottom-up benaderingen en opleidingen voor jeugdwerkers. 

Sterk Europees jeugdwerk

In de resolutie wordt ook de nadruk gelegd op het belang van investeringen voor de optimale ontwikkeling van lokaal jeugdwerk en om in te zetten op een sterk pan-Europees netwerk: 

"Tijdens de Europese conferentie lokaal jeugdwerk en democratie, die van 20 tot en met 23 februari 2024 plaats vond, werd gesteld dat “door te investeren in een robuust lokaal jeugdwerkbeleid voor de lange termijn dat is gebaseerd op een intensieve dialoog en participatie, lokale overheden de concrete voorwaarden kunnen scheppen voor de optimale ontwikkeling van lokaal jeugdwerk. Hiervoor moet een kader worden opgesteld voor gemeenten dat krijtlijnen uitzet en inspiratie biedt om op maat gemaakte, stevige en lokale ondersteuningssystemen te creëren. De lidstaten zouden in de vormgeving van dit kader moeten investeren samen met lokale actoren in een pan-Europees netwerk.” Voorts werd benadrukt dat “het dringend noodzakelijk is om investeringen te blijven doen in doeltreffendere en efficiëntere praktijken op het gebied van inclusie, gelijkheid, participatie, democratie en diversiteit. Lokaal jeugdwerk en lokaal jeugdwerkbeleid bieden de unieke gelegenheid om al deze menselijke waarden om te zetten in concrete, hands-onpraktijken.”

Lees de volledige tekst hier